Skandalernas Karolinska

Allmänt

- Dokument

 

 

NYTT - Stora brister i statlig utredning om högspecialiserad vård

Regeringen och en enig riksdag har beslutat att högspecialiserad vård ska centraliseras.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att skynda på denna centralisering och landstingen har successivt börjat ta bort vård från mindre sjukhus för att koncentrera den till färre sjukhus.. 

Läs artikeln här »
Sjukhusläkaren - 2018-05-12

 

Två professorer skyldiga till forskningsfusk

Två professorer vid Göteborgs universitet har gjort sig skyldiga till oredlighet i samband med forskning om stamceller och organdonationer. Kritiken ges av universitetets rektor. 

Läs artikeln här »
Dagens medicin - 2017-03-29

 

Medicinare ville fria fuskdömda Göteborgsforskare

Enligt Göteborgs universitet har två professorer vid lärosätet gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Men de två ledamöterna i oredlighetsrådet som själva är verksamma vid universitetets medicinska fakultet anmälde avvikande mening.
Läs artikeln här »

Dagens medicin - 2017-03-29

 

Varför lär primärvården sig inte av sina misstag?

Varför händer det igen? Gång på gång upprepas samma misstag inom primärvården. Genom att granska det systematiska förbättringsarbetet på 30 vårdcentraler, har IVO tagit reda på varför och vad som kan göras för att få en mer patientsäker vård.
Läs artikeln här »

Läkartidningen.se - 2017-03-24

 

Karolinska gjorde försök på för tidigt födda

Läkare vid Karolinska universitetssjukhuset injicerade stamceller i blodet på tre för tidigt födda barn utan tillstånd från etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.
Läs artikeln här »

Dagens medicin - 2016-10-13