Skandalernas Karolinska

Jan-Åke Gustafsson

- Godtycke & Artiklar

DokumentKI-chef fick köpa aktier billigt


En av Karolinska Institutets högsta chefer, dekanus Jan Carlstedt-Duke, fick köpa ett antal aktier billigt av börsbolaget Karo Bio. Samtidigt ansvarar han för forskningsbidrag till Novum som samarbetar med Karo Bio.
Publicerad i Dagens Nyheter 2005-12-15

Läs artikeln här »

 

Professor bryter mot KI:s regler

 

Operakällaren och Franska matsalen. Business class och taxi. Trots sparbeting inom sjukvård och forskning bryter professorn och chefen för forskningscentret Novum Jan-Åke Gustafsson gång på gång mot Karolinska institutets representations- och reseregler utan att ledningen har några invändningar.

Publicerad i Dagens Nyheter, 2005-12-11

Läs artikeln här »

 

Professorn valde själv sina granskare

 

Professor Jan-Åke Gustafssons forskningsprojekt har utvärderats gång på gång med högsta betyg. Men DN:s granskning visar att Gustafsson själv valt ut utvärderarna. Bland dem finns vänner och han har upprepade gånger bjudit utvärderarna på exklusiva middagar.

Publicerad i Dagens Nyheter, 2005-11-29

Läs artikeln här »

 

Jan-Åke Gustafssons svar på DN:s frågor

 

Jan-Åke Gustafsson har valt att inte ställa upp på någon intervju med DN. Däremot har han gett följande skriftliga svar på DN:s frågor.

Publicerad i Dagens Nyheter, 2005-10-23

Läs artikeln här »

 

Professorns upptäckt sågas av toppforskare


Tre oberoende internationella forskningsteam ifrågasätter nu de centrala forskningsresultat professor Jan-Åke Gustafsson hävdar är korrekta.

Publicerad i Dagens Nyheter, 2005-11-27

Läs artikeln här »

 

Karolinska ville närvara vid journalistföreläsning


Representanter för Karolinska institutet och forskningsparken Novum begärde att få närvara vid en föreläsning som Dagens Nyheters reporter Knut Kainz Rognerud höll på Södertörns högskola i måndags. Den kursansvarige vid journalistutbildningen sade nej.

Publicerad på Journalisten.se, 2006-02-14

Läs artikeln här »

 

Lite för fiffiga forskare

Artiklarna i DN nyligen om professor Jan-Åke Gustafsson efterlämnar en dålig smak i munnen. De beskriver hur det landstingsfinansierade Novums tre stiftelser, där Gustafsson är vd, förmedlat miljoner till de KI-institutioner där han är prefekt.
Publicerad i Forskning & Framsteg, 2005-10-18

Läs artikeln här »

 

Professorns klipp fick draghjälp av minister

Jan-Åke Gustafsson, professor i medicinsk näringslära, gjorde en vinst på cirka fem miljoner kronor när han sålde aktier i börsnoterade bioteknikbolaget Karo Bio.

Publicerad i SvD Näringsliv, 2005-10-14

Läs artikeln här »

    

"Jävskultur styr medicinska elitforskare"

Nyligen avgångne rektorn för Karolinska Institutet Hans Wigzell, tillika vetenskaplig rådgivare åt regeringen, har uppdrag för en rad privata företag. Ur jävssynpunkt framstår det som högst anmärkningsvärt att regeringen tillåter dessa bisysslor. Liknande välbetalda uppdrag för företag inom sina egna forskningsområden har professorn och prefekten

Publicerad på SkadePortalen / WhiplashInfo
Ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter Debatt den 7 mars 2004

Läs artikeln här »

 

Professor vill fixa tung titel till sin ordförande

Runt en miljon kronor per år. Det får professor Jan-Åke Gustafsson av börsbolaget Karo-Bio för att bland
annat representera och resa för bolagets räkning. Nu vill Gustafsson ordna en doktorstitel åt bolagets
styrelseordförande.

Publicerad på DN ekonomi, (Nätupplagan), 2006-01-19

Läs artikeln här »

 

Gustafsson sålde patent för en dollar

Chefen för forskningsbyn Novum, professor Jan-Åke Gustafsson, sålde patentet på ER-beta-receptorn till börsbolaget Karo Bio för en dollar. Samma bolag där han är grundare, styrelseledamot och aktieägare. Eva Enmark, som gjorde upptäckten, har inte fått någon ersättning.

Läs artikeln här »

Husrannsakan mot
 Karo Bio och Novum

Husrannsakan mot Professorstiftelser

Mest välbetalda vd:n fick 120 miljoner i lön

"Jag har bara fått basfakta"