Skandalernas Karolinska

Linköping

För er som inte är insatta i fallet finns här en en genomgång:
Detta har hänt i fallet Paolo Macchiarini »

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Vetenskapsrådet om Linköpingsforskares anslag: »Det känns fel«

Olika tolkningar av forskningsfusk gör att Vetenskapsrådet kan bli tvingade att betala ut miljonanslag till den professor som fällts för oredlighet i forskning av Linköpings universitet. Det rapporterar Vetenskapsradion.
Länk »

Läkartidningen.se - 2017-04-21

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Ingen arbetsrättslig åtgärd mot kritiserad Linköpingsprofessor

Den forskare som tidigare i april fälldes för oredlighet i forskning av medicinska fakulteten vid Linköpings universitet slipper ytterligare åtgärder. Det har Linköpings universitets rektor nu beslutat.
Länk »

Läkartidningen.se - 2017-04-21

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Forskare i Linköping fälls för oredlighet
– får behålla forskningsanslag ändå

Linköpings universitet går emot Expertgruppen vid Centrala etikprövningsnämnden och fäller en forskare för oredlighet. Förvaltningsrätten går däremot på Expertgruppens linje och upphäver Vetenskapsrådets beslut att dra in forskarens medel.
Länk »

Läkartidningen.se - 2017-04-06

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Expertgrupp: Forskning på hornhinnor följde regelverk

Expertgruppen för oredlighet i forskning menar att ledaren för den forskningsgrupp i Linköping som kritiserats för operationer med konstgjorda hornhinnor, har följt regelverk och handlat enligt relevanta tillstånd. Det meddelar gruppen på tisdagen.
Länk »

Läkartidningen.se - 2017-03-14

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Forskare bestrider beslut om indragna anslag

Vetenskapsrådet saknar grund för beslutet att dra in resterande forskningsanslag till forskning om syntetiska hornhinnor. Det hävdar den oredlighetskritiserade forskningsledaren i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.
Länk »

Läkartidningen.se - 2016-09-19

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Forskning i Ukraina var inte brott

Den forskningsledare vid Linköpings universitet, som kritiserats för oredlighet i samband med sin forskning om syntetiska hornhinnor, har inte brutit mot vare sig läkemedelslagen, lagen för medicintekniska produkter eller etikprövningslagen. Det framgår av Sveriges Radios granskning av ärendet.
Länk »

Läkartidningen.se - 2016-05-10

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Forskare kritiseras för oredlighet

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet anser att en forskningsledare gjort sig skyldig till oredlighet efter att studier genomförts på människa utan föregående djurförsök.
Länk »

Läkartidningen.se - 2016-03-03 (uppdaterad 2016-03-04)

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Forskare vid Linköpings universitet som utvecklar syntetiska hornhinnor riskerar kritik sedan en oberoende expertgrupp har hittat brister.
Länk »

Läkartidningen.se - 2016-03-03 (uppdaterad 2016-03-04)

 

Dokument om Paolo Macchiarini NYTT - Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping

Nu inleder även Linköpings universitet en utredning om oredlighet i samband med forskning kring syntetiska organ. Försök på människor ska ha gjorts utan föregående djurstudier.
Länk »

Läkartidningen.se - 2015-06-02